Zastínění oplocení

Umělý živý plot a stínící tkaniny slouží:
- k vytvoření většího soukromí v zástavbách
- k optickému oddělení pozemků od frekventovaných komunikací
- jako filtr proti smogu a prachovým částicím
- jako částečný větrolam